Szkoła
Przedszkole

Dzień Otwarty 19.03.2019 r. godzina 16.30

Chcesz zobaczyć jak wygląda nasza szkoła ? Chcesz poznać naszą kadrę ? Jesteście ciekawi co mają do opowiedzenia nasi uczniowie ?  

Zapraszamy na dzień otwarty rodziców z dziećmi. 

 Siedziby Szkoły mieści się przy ul. Górnej 30 w Płocku .

Rozpoczęliśmy  zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej oraz uzupełniającą do klas IV-VIII. W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć ją do sekretariatu lub przesłać na adres: szkola.edumontessori@gmail.com 

Dla tych dzieci, którzy przyjdą na Dzień Otwarty mamy dzień bezpłatnej adaptacji ( *zadzwoń i umów dziecko -tel. 24 367 36 30), a rodziców zapraszamy na obserwację. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsca dziecko wpisywane jest na listę rezerwową.

więcej ›

KĄCIK RODZICA

Co nas wyróżnia ? 


  • Idea Bycia ;
  • nauka języka angielskiego autorską metodą; 
  • indywidualne podejście do każdego ucznia. 

"Bez relacji nie ma edukacji"

Idea Bycia adresowana do dzieci i dorosłych w obszarze budowania świadomych więzi.  

Idea Bycia autorska koncepcja stworzona przez Donatę Sulikowską, powstała z połączenia metody Marii Montessori i NVC. Odkrywa nowy świat w edukacji.Pozwala dziecku iść własną drogą zgodnie z jego potencjałem, a dorosłemu pokazuje jak być z drugim człowiekiem z empatią i zrozumieniem. Uczy dziecko jak się uczyć, w szkole w której tworzymy więzi i przestrzeń do rozwoju, towarzysząc uczniom  w edukacji. Rodzicom i nauczycielom pomaga rozwijać samodzielnych i ciekawych życia ludzi, pełnych pokoju i poczucia własnej wartości.

Pokazujemy rodzicom, że budowanie bezpiecznych więzi opiera się na zaufaniu i przekonaniu o skuteczności komunikacji, w której dziecko radzi sobie ze stresem, odwołując się do dorosłego, następnie się oddalając od niego. Człowiek jest tak skonstruowany, że do życia i do rozwoju potrzebuje dobrych i bezpiecznych relacji z ludźmi. Więź daje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki bliskości opiekuna działa w sposób, który jest dla niego optymalny. Kontakt z bliska osobą reguluje emocje, wspomaga działanie układu odpornościowego, dostarcza niezbędnego pokarmu dla rozwijającego się mózgu. Troskliwa opieka jest warunkiem uruchomienia wielu mechanizmów prowadzących do harmonijnego rozwoju, np. kontakt wzrokowy stymuluje rozwój części mózgu odpowiedzialnej za samokontrolę i empatię. Dlatego tworzenie i pielęgnowanie dobrej więzi z dzieckiem jest pierwszym krokiem do tego, żeby mogło się ono prawidłowo rozwijać i realizować jak najpełniej cały swój potencjał.

Bezpieczna więź pozwala dziecku w dalszym życiu na nawiązywanie dobrych i trwałych relacji z rówieśnikami, a w dorosłym życiu z innymi dorosłymi.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości. 

Carl RogersO NAS

Dom Edumontessori -  Szkoła Podstawowa w Płocku. 

Szkoła Podstawowa Edumontessori to miejsce powstałe z pasji do uczenia się i pragnienia stworzenia miejsca przyjaznego dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Szkoła to społeczność ludzi, którzy wspólnie tworzą inspirujące otoczenie, w którym każde dziecko może rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem. Tę społeczność tworzą uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. 
"Aby wychować człowieka potrzeba cała wioska"
Wychować człowieka na szczęśliwego człowieka mogą szczęśliwi dorośli, dlatego szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu młodego człowieka poprzez szkolenia i warsztaty inspirujące organizowane w ramach Klubu Empatycznego Rodzica. Oczekuje się od rodziców  zaangażowania w sprawy społeczności szkolnej i uczestnictwa w życiu szkoły poprzez działalność Radzie Wsparcia Domu Edumontessori. 
Szkoła to centrum nauki zatopione w społeczności lokalnej, a przestrzeń edukacyjna jest tak zaprojektowana, żeby: 
  • szkoła była przyjaznym miejscem do uczenia się
  • każdy miał spokojne miejsce do pracy i odpoczynku
  • nauka mogła odbywać się w najbliższej okolicy

Szkoła Podstawowa Edumontessori kształci dzieci w klasach 1-3 i 4-8. Dzieci w klasach 1-3 uczą się w klasie wielowiekowej. Klasy wielowiekowe dają uczniom szansę rozwijania umiejętności i nabywania wiedzy we własnym tempie, a nie tempie narzuconym przez grupę rówieśniczą. Program nauczania dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Szkoła prowadzi naukę języka angielskiego w rozszerzonym zakresie. Nauczyciel anglojęzyczny w klasie 1-3 jest codziennie 5 godzin z dziećmi i mówi tylko w języku angielskim. 
Szkoła otwarta jest w godzinach 8.00- 16.30. Zajęcia lekcyjne kończą się koło godziny 15.00, a później czynna jest świetlica i odbywają się zajęcia dodatkowe. 
  

PIERWSZE W PŁOCKU PLACÓWKI MONTESSORI:

Zespół Szkolno-Przedszkolny EDUMONTESSORI
09-402 Płock, ul. Górna 30
nr konta 92 1610 1335 2108 0400 0001 0001
NIP: 774-190-09-47

Przedszkole EDUMONTESSORI
09-402 Płock, ul. Górna 30
tel. (24) 268 71 75
email: przedszkole.modrzewiowa@gmail.com
Szkoła Podstawowa EDUMONTESSORI
Płock 09-402, ul. Górna 30
tel.(24) 367 36 30
email: szkola.edumontessori@gmail.com