Szkoła
Przedszkole

Budowanie świadomych więzi

Idea Bycia – autorska koncepcja 

stworzona przez Donatę Sulikowską z połączenia metody Marii Montessori i NVC.

 

Odkrywa nowy świat w edukacji. Idea Bycia pozwala dziecku iść własną drogą,
a dorosłemu pokazuje jak być z drugim człowiekiem z empatią i zrozumieniem. Uczy dziecko jak się uczyć, w szkole w której tworzymy więzi i przestrzeń do rozwoju, towarzysząc uczniom  w edukacji. Rodzicom i nauczycielom pomaga rozwijać samodzielnych i ciekawych życia ludzi, pełnych pokoju i poczucia własnej wartości.

Pozwala dziecku iść własną drogą zgodnie z jego potencjałem, a dorosłemu pokazuje jak być z drugim człowiekiem z empatią i zrozumieniem. Dorosły towarzyszy dziecku w rozwoju i wspiera go, żeby potrafiło nawiązywać dobre relacje społeczne, regulować swoje emocje i  i uczyć się nowych umiejętności w przyjaznym otoczeniu. W Domu Edumontessori tworzymy dobre i bezpieczne relacje między ludźmi i przestrzeń do rozwoju, towarzysząc uczniom w edukacji. Pokazujemy rodzicom, że budowanie bezpiecznych więzi opiera się na zaufaniu i przekonaniu o skuteczności komunikacji, w której dziecko radzi sobie ze stresem, odwołując się do rodzica, następnie się oddalając od niego. 

Człowiek jest tak skonstruowany, że do życia i do rozwoju potrzebuje dobrych i bezpiecznych relacji z ludźmi. Więź daje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki bliskości opiekuna działa w sposób, który jest dla niego optymalny. Kontakt z bliska osobą reguluje emocje, wspomaga działanie układu odpornościowego, dostarcza niezbędnego pokarmu dla rozwijającego się mózgu. Troskliwa opieka jest warunkiem uruchomienia wielu mechanizmów prowadzących do harmonijnego rozwoju, np. kontakt wzrokowy stymuluje rozwój części mózgu odpowiedzialnej za samokontrolę i empatię. Dlatego tworzenie i pielęgnowanie dobrej więzi z dzieckiem jest pierwszym krokiem do tego, żeby mogło się ono prawidłowo rozwijać i realizować jak najpełniej cały swój potencjał. Później dzieci zaczynają nam dorastać i potrzebujemy my dorośli zmienić się w tych relacjach z nimi. Rodzice zmieniają się poprzez rodzicielstwo i tak samo my nauczyciele zmieniamy się ucząc coraz starsze dzieci. Widzimy jak inaczej pracuje się z uczniem w klasie 4, a jak inaczej z uczniami w klasie 7. 

W teorii przywiązania doświadczenia jakim podlega dziecko tworzą tak zwany wewnętrzny model roboczy. Dzięki niemu dany człowiek widzi i rozumie siebie i świat, może interpretować to co mu się wydarza, przewidywać przyszłość, planować swoje działania. Pierwszym i podstawowym miejscem, gdzie tworzy się ten model jest relacja z głównymi opiekunami, gdzie dziecko dowiaduje się, jakie ma dla opiekuna znaczenie i jak on reaguje na jego zachowanie. Bezpieczna więź pozwala dziecku w dorosłym życiu na nawiązywanie dobrych i trwałych relacji w świecie.

Idea bycia skierowana jest głównie do dorosłych, tak aby potrafili wspierać dziecko w sytuacjach kiedy ono tego potrzebuje, a pozostali niewidoczni w sytuacjach gdy nawiązał kontakt z drugim człowiekiem i dobrze się bawi, zapominając o tym, że dorosły jest w pobliżu. Dla dziecka Idea Bycia to tworzenie inspirującego dobrze przygotowanego otoczenia, w którym dziecko może się rozwijać i budować własną samodzielność. 

 


Edukacja przyjazna mózgowi, to jaka ? 

Edukacja radosna, którą tworzymy w dobrze przygotowanym otoczeniu. 

Przygotowane otoczenie to dobrze zaprojektowana przestrzeń edukacyjna

Do przygotowanego otoczenia należą : 
  • budynek szkolny
  • sprzęty znajdujące się w nim
  • materiał rozwojowy oraz inne pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
  • osoba nauczycielaPodstawowymi komponentami otoczenia przygotowanego w sposób właściwy jest:
  • wolność – rozwijanie przez dziecka autonomii, uniezależnianie się od dorosłych podczas działania
  • porządek – przejawiający się w sposobie rozmieszczenia materiału rozwojowego w sali
  • kontakt z rzeczywistością i naturą – wyposażenie sali w sprzęty autentyczne (np. szklanki, umywalki, przybory do sprzątania) oraz kwiaty doniczkowe

 

GALERIA ZDJĘĆ