Szkoła
Przedszkole

Program - czyli jak uczymy ?

 1. Program Montessori obejmuje: 
 1. Język 
 2. Pisanie i czytanie
 3. Ortografia 
 4. Posługiwanie się językiem mówionym
 5. Posługiwanie się językiem pisanym
 6. Gramatyka 
 7. Matematyka 
 8. Przedmioty ścisłe: historia, geografia;  
 9. Kosmiczna edukacja:  biologia lub przyroda, fizyka, chemia; 
 10. Podstawy teoretyczne
 11. Praktyka 
 12. Wychowanie fizyczne 
 13. Muzyka i plastyka, technika.  
 14. Religia 

Wszystkie przedmioty realizujemy zgodnie z podstawa programową obowiązującą w Polsce.  

Cele programu różnią się od przedszkola, ponieważ dziecko jest skierowane ku abstrakcji, z dala od materiałów "nauczania" Montessori. Dojrzała wyobraźnia starszych dzieci obejmuje wielkie idee, które wykraczają poza jego najbliższe otoczenie. Program jest interdyscyplinarny, w którym koncepcje biologii, geologii i historii skupiają się na badaniu ewolucji życia od początku wszechświata do ewolucji człowieka i cywilizacji.

Nacisk nie kładzie się na związek między różnymi obszarami badań. Matematyka i geometria płyną z podstawowych operacji numerycznych do geometrii bryłowej. Język staje się ostateczną syntezą wszystkich doświadczeń z twórczym pisaniem i analizą gramatyczną.

Również w tym wieku zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się dwa razy w tygodniu, aby dalej rozwijać umiejętności motoryczne.


Letni wypoczynek  - wakacje 2019  program letni uruchamiamy po zgłoszeniu się minimum 30 chętnych. 

W cenie turnusu oferujemy:

- wyżywienie (II śniadanie, obiad, woda, sok)

- zajęcia tematyczne wg zaplanowanego rozkładu

- opiekę nauczycieli od 8-15 godz.

- codzienne wyjście na spacer, plac zabaw, zabawy w terenie

- warsztaty tematyczne

- ubezpieczenie

- materiały i narzędzia potrzebne do zajęć

- do wyboru jedno wyjście : do kina, na basen, na kręgle, do zoo 

GALERIA ZDJĘĆ